Theo dòng sự kiện

CEO Ngọc Bích chia sẻ về 10 phong thái làm việc của doanh nhân thành đạt

CEO Ngọc Bích chia sẻ một số phát hiện của Tiến sỹ Martin Seligman về thái độ làm việc là nhân tố quyết định, nó còn quan trọng hơn cả chỉ số IQ, bằng cấp và một số nhân tố khác. Theo đó, những người có thái độ tích cực, thân thiện thường tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cho dù bạn đến từ đâu, bạn thông minh như thế nào nếu bạn.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN