Việt Nam - Đất nước - Con người

Ceo Nguyễn Thị Ngoc Bích - Chủ tịch Học viện Neffertiti Việt Nam

Là người từng tham gia nhiều cộng đồng doanh nhân trên khắp mọi miền đất nước và cùng là một trong những thành viên BNI lâu năm của Hà Nội, những CEO Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch của Nefertiti sau khi tìm hiểu Cộng đồng Doanh nhân sinh hoạt theo mô hình Diễn đàn Văn hóa và Đời sống đã quyết định tham gia diễn đàn mới mẻ này.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN