Cần biết

CEO Ngọc Bích chia sẻ 5 cách thoát khỏi overthinking

Khi đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống, người trẻ thường mắc phải “căn bệnh” overthinking - suy nghĩ nhiều về một sai lầm trong quá khứ và lo lắng thái quá về những chuyện ở tương lai. Mọi...

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN